Middelingsregeling

De belastingdienst heeft speciaal voor ondernemers en mensen met een sterk wisselend inkomen de middelingsregeling in het leven geroepen. Dankzij de middelingsregeling is het mogelijk om uw inkomen over 3 aansluitende jaren te middelen, dit heet het middelingstijdvak. Na deze middeling berekenen we per betreffend jaar hoeveel belasting u moet betalen. Indien deze belastingbedragen meer dan het door de belastingdienst gehanteerde drempelbedrag van € 545,- bedragen, kunt u het bedrag daarboven terug krijgen.

Voorwaarden middelingsregeling
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen alvorens u een bedrag terug krijgt van de belastingdienst. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen middelen over 3 aaneengesloten jaren. Tevens mag u een jaar slechts eenmaal gebruiken in een middeling en moeten voor alle jaren de definitieve aanslagen zijn opgelegd. Simply Numbers is op de hoogte van de diverse eisen en kan snel voor u berekenen of u een teruggaaf kan verwachten.

Vrijblijvende no-cure no-pay check
Wilt u vrijblijvend weten of u wat terug kan verwachten? Vul dan rechts vrijblijvend uw “belastbaar inkomen uit werk en woning” (box 1) in. Wij berekenen dan op basis van uw ingevulde gegevens over welke jaren u na het toepassen van de middelingsregeling iets terug kan verwachten.

Tarief middelingsregeling
Na het invoeren van uw gegevens berekenen wij vrijblijvend wat u terug kan verwachten. Wij overleggen dit vervolgens met u en na goedkeuring dienen wij de aanvraag met bijhorende middelingsregeling berekening in bij de belastingdienst. U ontvangt vaak binnen enkele weken al bericht. Onze kosten bedragen in dat geval € 30,- per aanvraag.

Let op: U hoeft enkel de jaren waarover u de middelingsregeling wilt laten toepassen in te voeren.

Vrijblijvende aanvraag middelingsregeling.
Let op, gebruik uw "belastbaar inkomen uit werk en woning" (box 1)